DigiByte Cüzdanları

DigiByte ağı üzerinde DGB alıp göndermeye başlamak için kendimize bir cüzdan edinmemiz gerekiyoz ancak sizlere cüzdanlardan bahsetmeden önce bir kaç önemli hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Daha önce kripto para kullanmamış olanların bilmeleri gereken ilk şey blockchain ağının geleneksel bankacılık sisteminden farklı olduğudur. Yapılan işlemleri kontrol edebilecek bir merkezi otorite bulunmamaktadır. Tüm işlemler doğrudan kişiden kişiye (P2P) yapılır ve ağın güvenliği bilgisayarların işlem gücü ile sağlanır.

Yapılan hiçbir işlem geri döndürülemez veya değiştirilemez. Yanlış bir adrese DGB yollamanız ya da size DGB gönderecek birine adresinizi yanlış vermeniz durumunda işleri düzeltmek için başvurabileceğiniz bir merkez bulunmamaktadır. Aynı şey gerekli önlemleri almamanız sebebiyle cüzdanınıza erişimi kaybettiğinizde geçerlidir. Yaptığınız işlemlerin doğruluğu ve cüzdanınızı güvende tutmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Birçok cüzdan size ilk kurulum esnasında 12 ile 24 kelime arasında değişen bir kurtarma ifadesi vermektedir. Cüzdanınızın yüklü olduğu cihaza herhangi bir sebeple erişimi kaybederseniz, bu ifade yeni bir cihaz üzerinden tekrar cüzdanınıza erişebilmenizin tek yoludur. Aynı şekilde bu ifadeyi ele geçiren art niyetli kişilerde tüm paranıza erişebilirler. Bu sebeple kurtarma kelimelerinizi mutlaka kağıt gibi offline bir ortama kaydedip güvenli bir yerde saklamalısınız. Ekran görüntüsü almak, resmini çekmek veya eposta gibi online ortamlarda saklamak son derece risklidir.

Kripto para cüzdanları; Masaüstü bilgisayarlara ve telefon ile tablet gibi mobil cihazlara yüklenebildiği gibi, özel donanım veya kağıt üzerinde de saklanabilmektedir. Ayrıca web ortamı üzerinden erişilebilen online cüzdan türleride bulunmaktadır.

Gerekli hatırlatmaları yaptığımıza göre artık cüzdanlara göz atabiliriz. DigiByte Topluluğu gönüllüleri tarafından hazırlanan digibytewallets.com sitesi üzerinde, DGB destekleyen tüm cüzdanları türlerine göre kategorilere ayrılmış olarak bulabilirsiniz.

DIGIBYTEWALLETS.COM

--

--

--

Part of DigiByte Core Team & DGBAT | Hotelier | digibyte.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Murat Akyurt

Murat Akyurt

Part of DigiByte Core Team & DGBAT | Hotelier | digibyte.org

More from Medium

Automotive News live talk March 1: PACE Awards and innovation

The Least of Us

Knicks Bounce Back Vs Charlotte, Evan Fournier Sets New Knicks Single Season Three Point Record

Theater Review.